قیمت پمپ تصفیه استخر سمنان انرژی

پمپ تصفیه استخر سمنان انرژی 

از بخش های مهم هر استخر داشتن پمپ استخر یا تصفیه است که میتواند آلاینده هایی که با چشم قابل دیدن هستند را جمع آوری کند و باعث تمیزی آب شود به این شکل که با مکش کردن آب استخر به سمت فیلتر استخر و بازگرداندن  آب به استخر بعد از عمل تصفیه باشد.

مهمترین نکته ای که در هنگام خرید این محصول باید به آن توجه کرد حجم آب استخر است که مستقیما برنوع،توان،هد و دبی پمپ موثر است.

اجزای تشکیل دهنده پمپ استخری سمنان انرژی 

  1. سطل یا کاسه به همراه سبد پلاستیکی که آب استخر به داخل این کاسه رفته و از طریق سبد به صافی کشیده میشود.
  2. پروانه پمپ استخری که دارای یک تیغه چرخان سریع است که آب را می مکد و آن را به سمت صافی هل میدهد.
  3. موتور به قسمت پمپ وصل میشود و وظیفه آن به راه انداختن و به چرخش درآوردن پروانه است .

نحوه ی کار پمپ استخری:

نحوه کار پمپ استخری به این شکل است که گریل ها یا اسکیمرهای آب را از طریق دریچه های کف استخر می کشد و آب را به سوی دستگاه های تصفیه  مثل فیلتر تصفیه آب میبرد تاآب از آن رد شده و تصفیه شود و در آخرین مرحله آبی تمیز و پاکیزه دوباره وارد استخر میشود.

تفاوت پمپ استخری با سایر پمپ های سانتریفیوژ:

  • پمپ استخری از استرینری یکپارچه برخوردار است
  • پمپ استخری در برابر خوردگی مقاوم است
  • پمپ استخری هد و دبی متفاوتی نسبت به پمپ های سانتریفیوژ دارد.
فیلتر
به سبد شما افزوده شد:
تسویه حساب

Call Now